20.11.19

Castelao

Castelao humorista: obra literaria  Vídeo que amosa a faceta humorística das obras literarias e gráficas do escritor. 

Presentación de diapositivas de Castelao feito polo IES Meaño

Padlet, mural con material sobre escritores do grupo Nós.


Os vellos  non deben de namorarse