10.4.20

INTERFERENCIAS DO CASTELÁN

Despois de ler durante os primeiro días da corentena un bo número de redaccións do alumnado, os contidos que imos traballar non podían ser outros que as interferencias que o castelán deixa nos falantes galegos.

Primeiro repara no tipo de castelanismos que podemos atopar nos textos orais e escritos que producimos. OLLO!!

Agora xa podes responder ao seguinte cuestionario para ver canto sabes deste tema, seguro que é moito!! Boa viaxe, sube ao tren que sae da estación!!

Ningún comentario:

Publicar un comentario